Vào ngày 13/4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bến Tre, đoàn đại diện của WHO (Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam) đã gặp gỡ các lãnh đạo của bệnh viện Cù Lao Minh. Tại đây, đoàn WHO đã tham quan, đánh giá hệ thống xử lý nước nhiễm mặn RO đã tài trợ lắp đặt năm 2021.
Với công suất 1 m3/h, có khả năng xử lý nước nhiễm mặn lên tới 20.000 ppm, hệ thống có khả năng cung cấp nước ngọt để sinh hoạt, sử dụng cho toàn bộ bệnh viện.
Mặc dù trong thời gian qua, tình trạng nước nhiễm mặn ổn định, hệ thống không hoạt động nhiều nhưng vẫn được cán bộ phụ trách, quản lý của bệnh viện chăm sóc, bảo dưỡng định kì nên toàn bộ thống RO vẫn còn rất mới, chất lượng nước sau xử lý vẫn đảm bảo tiêu chuẩn.
WHO cho biết, hệ thống RO xử lý nước nhiễm mặn này là mô hình nằm trong chương trình biến đổi khí hậu cực đoan và sẽ còn được nhân rộng tại nhiều địa điểm khác trong tương lai.
Dưới đây là 1 số hình ảnh trong chuyến khảo sát, đánh giá hiệu quả tại bệnh viện Cù Lao Minh của đoàn WHO:

 

 

Chia sẻ