LỌC ÁP LỰC VTS – LAKOS

Thiết bị Lọc áp lực VTS – LAKOS ứng dụng van tự động súc rửa là một ưu điểm trong vận hành hệ thống xử lý nước

Cơ chế lọc áp lực để loại bỏ tạp chất có kích thước trên 5 micron trong nước

Giảm số lượng van của hệ thống

Giúp tiết kiệm chi phí vận hành

Giảm lượng nước thất thoát trong quá trình lọc

Không giới hạn lưu lượng

Gọi ngayLiên hệ ngay