Hydrotech Discfilter – Veolia

Bộ lọc đĩa Hydrotech – Veolia

Bộ lọc đĩa Hydrotech được thiết kế đặc biệt để loại bỏ chất rắn lơ lửng. Các bộ lọc cơ học, tự làm sạch sử dụng kết hợp các vật liệu chất lượng cao.

  • Chất lượng cao cấp
  • Bảo trì đơn giản
  • Hiệu quả đã được chứng minh trên thế giới
  • Mang lại giá trị về kinh tế
Gọi ngayLiên hệ ngay