HỆ THỐNG E-CELL EDI – SUEZ

Module cho hệ thống nước siêu tinh khiết và độ tinh khiết cao

Các ngăn xếp điện cực E-Cell EDI là thành phần cốt lõi của một hệ thống được thiết kế hoàn chỉnh để sản xuất nước siêu tinh khiết và có độ tinh khiết cao. Suez cung cấp một số mô hình với các khả năng khác nhau để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất điện, chế tạo chất bán dẫn, sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời, sản xuất dược phẩm và nhiều ngành công nghiệp nặng khác. Các hệ thống E-Cell EDI từ Suez thường được cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để tạo thành 1 hệ thống của Suez hoàn chỉnh.

Gọi ngayLiên hệ ngay