MÀNG UF ZEEWEED 1000 – SUEZ

Thông số kỹ thuật

  • Dạng: Hollow – Fiber.
  • Vật liệu màng: PVDF
  • Kích thước lỗ lọc: 0.02 micron
  • Diện tích bề mặt màng: 51.1 m2
  • pH hoạt động: 5-10; pH trong quá trình vệ sinh màng pH=2-12
  • Nhiệt độ lên đến 40 0C
  • TMP: 90 psi
  • Có khả năng chịu được nồng độ Cl2 tới 1000 ppm trong quá trình vệ sinh màng
Gọi ngayLiên hệ ngay