Công trình: Thay thế máy lọc nước trên các tàu Hải quân.

Thời gian: Năm 2013-2014.

Công việc: Thay thế, sửa chữa các máy lọc nước biển Dolphin Desalinator, Aquawhisper.