Công trình: Lắp đặt các máy lọc nước biển cho các tàu cá đánh bắt xa bờ.

Thời gian: Năm 2013 – 2015.

Địa điểm: Kiên Giang, Vũng Tàu, Khánh Hoà, Quảng Ngãi,…

Công suất: 27 lit/h tới 1000 lít/h.

Model: Các dòng máy của Parker hoặc Việt Thái Sinh tích hợp.