Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước sông, nước phù sa thành nước thành nước sạch tại nhà máy sản xuất các sản phẩm từ dừa.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre (BEINCO).

Thời gian: tháng 05/2018.

Công suất: 40 m3/h