Công trình: Lắp đặt máy lọc nước lợ và nước biển tại các bệnh viện, trạm y tế Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau.
Thời gian: Tháng 10/2016.
Công suất: 24 bộ 65 lít/h, 8 bộ 375 lít/h,. 4 bộ máy lọc nước biển LTM (Parker) 1.9 m3/ngày.
Đơn vị tài trợ: Tổ chức Y tế thế giới (WHO).