Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước tại nhà máy nước Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam và nhà máy nước Hữu Định, huyện Châu Thành.

Địa điểm: áp Tân Lộc, thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Thời gian: tháng 9/2021.

Công suất: 2 m3/h và 3 m3/h.

Đơn vị tài trợ: Tổ chức phi chính phủ Good People International (GPI).