Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm mặn RO tại nhà máy nước Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Thời gian: tháng 12/2020.

Công suất: 8 m3/h.

Đơn vị tài trợ: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas).