Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nuôi tôm giống tại công ty TNHH Giống thuỷ sản Dương Hùng.

Thời gian: Năm 2019.

Công suất: 720 m3/ngày đêm.

Nguồn nước: Nước mặn.

Xuất xứ: PolyCera – USA