Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm mặn thành nước uống cho trường học và trạm y tế các xã đảo huyện Lý Sơn.

Thời gian: Năm 2020.

Địa điểm: Các trường học, trạm y tế tại các điểm đảo huyện Lý Sơn.

Công suất: 65 lít/h/hệ thống (15 hệ thống).