Công trình: Hệ thống xử lý nước sông, nước phù sa thành nước sạch tại nhà máy nước Vĩnh Hoà – Công ty TNHH TM ĐT XD Trường Long.

Địa điểm: xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Thời gian: tháng 07/2019

Công suất: 100 m3/h (2400 m3/ngày đêm).

Nguồn nước: Nước nhiều phù sa