Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước sông, phù sa thành nước sạch cho Trạm cấp nước khu vực 1, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: Tháng 8/2018.

Đơn vị đầu tư: Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kiên Giang.

Công suất: 50 m3/h