Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn tại bệnh viện Đa khoa Cù Lao Minh.

Địa điểm: xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam

Công suất: 1 m3/h

Độ mặn tối đa: 20.000 ppm

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Y tế thế giới (WHO).