Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho trung tâm Hậu cần kĩ thuật – Bệnh viện Quân Y 175/Bộ Quốc Phòng.

Thời gian hoàn thành: tháng 06/2020.

Công suất: 3000 m3/ngày

Nguồn nước: Nước giếng ô nhiễm