Địa điểm: Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Khánh Hoà.

Thời gian hoàn thành: tháng 7/2014,

Tàu: Hải quân USA USNS Cesar Chevez.

Công việc: Sửa chữa, thay thế máy lọc nước biển Tasman Sea T2 (Parker – USA)