Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm mặn thành nước uống trực tiếp tại nhà máy nước Tân Bình, Bến Tre.

Địa điểm: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Thời gian hoàn thành: tháng 05/2019

Công suất: 2m3/h

Nguồn nước: Nước sông nhiễm mặn