Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm mặn tại phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông, Khánh Hoà.

Địa điểm: Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Thời gian: Tháng 09/2019.

Công suất: 5m3/ngày.