Công trình: Lắp đặt hệ thống RO xử lý nước nhiễm mặn tại nhà máy nước Tân Thanh Tây và nhà máy nước An Hiệp.

Địa điểm: Huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Công suất: 2 m3/h và 3m3/h.

Đơn vị tài trợ: Tổ chức phi chính phủ Good People International (GPI).

Thời gian: Tháng 1/2022