Công trình: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các máy lọc nước biển trên tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển

Thời gian: Năm 2013 –  nay

Công việc: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các máy lọc nước biển Dolphin Desalinator, Aquawhisper, VTS,…