VAN TỰ ĐỘNG 5 CỬA

  • Đơn vị đo lường: L, gal hoặc m3
  • Thiết kế hợp lý thông qua dòng chảy: Sửa chữa → sục rửa → rửa ngược → sục rửa → rửa ngược → sửa chữa
  • Có thể khử trùng, thông báo tình trạng thiếu muối.
  • Có thể hoạt động dưới áp lực, không xảy ra rò rỉ.
Gọi ngayLiên hệ ngay