VAN TAY 5 NGÃ

  • Sản phẩm rất phù hợp với các hệ thống xử lý nước có quy mô vừa và nhỏ vì tính thuận tiện và độ ổn định khi sử dụng sản phẩm rất cao.
  • Thiết kế cho 5 giai đoạn vận hành: Lọc – Rửa thuận – Rửa ngược – Hút dung dịch muối – Trả dung dịch về thùng muối.
  • Thực hiện việc tái sinh vật liệu lọc (hoàn nguyên hạt nhựa cation/anion/mix beded) ngay lập tức.
  • Vận hành đơn giản, điều chỉnh các chế độ bằng tay rất dễ dàng và đơn giản.
Gọi ngayLiên hệ ngay