Công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm mặn RO tại nhà máy nước Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Thời gian: tháng 12/2020.

Đơn vị tài trợ: Tổng công ty khí Việt Nam PV Gas.

Công suất: 10 m3/h