THIẾT BỊ TÍCH HỢP KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG, XỬ LÝ VI SINH VÀ CÔ ĐẶC BÙN SUPERCELL DÀNH CHO LƯU LƯỢNG LỚN – KWI

Với mô hình phân phối nước “Zero velocity”, SUPERCELL (KWI) cho phép quá trình lắng diễn ra với lưu lượng lớn cùng sự xáo trộn rất nhỏ trong bể chỉ có mực nước sâu 400 mm.

Gọi ngayLiên hệ ngay